ALFABETISERING

Voor informatie over analfabetisme in Nederland, hulp aan analfabeten, alfabetiseringscursussen en -materialen:

Stichting Landelijk Netwerk Nederlandstaligen in de (basis)educatie Karveelpad 3, 3028 RW Rotterdam, tel. (010) 4 37 32 44.

Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering p/a Prisma Tilburg,Postbus 10346, 5000 JH Tilburg, tel. (013) 5 44 14 40.

Basiseducatie Amsterdam Rustenburgerstraat 438, 1072 HK Amsterdam, tel. (020) 6 70 74 70.

De Toonzetter eenvoudig geschreven krant met cassettes voor mensen met leesmoeilijkheden. Hermelijnhof 45, 7064 DE Sivolde, tel. (0315) 34 03 68.

Via het gemeentehuis zijn adressen van instellingen voor basiseducatie overal in Nederland verkrijgbaar.