Akkoord bescherming ozonlaag

ROTTERDAM, 18 SEPT. Op de ozonconferentie in het Canadese Montreal is gisteren overeenstemming bereikt over nieuwe maatregelen ter bescherming van de ozonlaag. Besloten is dat industrielanden het gebruik van het gas methylbromide in 2005 zullen beëindigen. Ontwikkelingslanden mogen het gas tot 2015 blijven gebruiken.

De ruim honderd staten die aan de conferentie deelnamen kwamen verder tot voorstellen voor een vergunningssysteeem voor de handel in cfk's. Het licentiesysteem is bedoeld om de smokkel in ozonaantastende cfk's (chloorfluorkoolstofverbindingen) uit onder meer Rusland en China naar de ontwikkelingslanden in te dammen. Er werd geen overeenstemming bereikt over afschaffing van de zogenoemde hcfk's, vervangers van cfk's die veel minder ozonaantastend zijn dan cfk's maar toch niet helemaal onschuldig zijn. Vooral de Verenigde Staten, waar hcfk's toepassing vinden als koelmiddel in koelkasten, vezetten zich tegen afschaffing van de middelen.

Milieu-organisaties hebben hun teleurstelling uitgesproken over de resultaten van de conferentie. Zij hadden gehoopt op eerdere afschaffing van het gebruik van methylbromide. Methylbromide, een kleurloos, reukloos maar giftig gas, is een goedkoop bodemontsmettingsmiddel waarmee aarde wordt ontsmet voor dat daarin, bij voorbeeld, aardbeien, tomaten, tabak of snijbloemen worden gezaaid of gepoot. In de stratosfeer komt uit methylbromide broom vrij dat een veel krachtiger ozonafbreker is dan het chloor uit cfk's.

Ontwikkelingslanden, aangevoerd door Kenia, verzetten zich fel tegen elke beperking in het gebruik van methylbromide en accepteerden pas na zware druk van de industrielanden de termijn tot 2015. De teelt van snijbloemen voor export naar Europa en Noord-Amerika is een belangrijke bron van inkomsten voor Kenia.