Wensen van de Tweede Kamer

Voorstellen die de Tweede-Kamerfracties vandaag bij de algemene beschouwingen zouden indienen:

- Binnen de bebouwde kom in de buurt van scholen snelheidsbeperking van dertig km per uur. (CDA) - In de buurt van scholen mogen geen coffeeshops worden gevestigd waar drugs worden verkocht. Ook gokautomaten zijn in de buurt van scholen taboe (CDA).

- Het kabinet dient meer geld uit te trekken voor naschoolse opvang, omdat er nog steeds te weinig voorzieningen zijn die het mogelijk maken dat man en vrouw met schoolgaande kinderen tegelijkertijd werken. (D66)

- De klassen moeten niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs kleiner worden. (D66)

- Naast de twee bestaande mainports Schiphol en Rotterdam dient er een derde te komen: de digitale mainport. Amsterdam, dat onder de naam de Digitale stad al een uitgebreid computernetwerk heeft, zou moeten uitgroeien tot dienstverlenings- en distributie-centrum via Internet. (D66)

- Milieu-organisaties moeten dezelfde functie en verantwoordelijkheden krijgen als de vakbonden en werkgevers, een 'groene vakbeweging'. (GroenLinks)

- Naast snelwegen moeten betonnen banen worden aangelegd voor vrachtvervoer met electronisch aangedreven onbemande opleggers: 'combiroad'. (RPF)

- De bezuiniging van negentig miljoen gulden op de bedden in verzorgingstehuizen dient te worden geschrapt. (PvdA)

- Vijftig miljoen gulden extra voor inburgering van vreemdelingen. (PvdA)

- Tien procent van de beoogde lastenverlichting moet worden besteed aan het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg en de sociale werkvoorziening. (RPF)

- Hoge ambtenaren dienen een minder sterke rechtspositie te krijgen. (VVD)

- Bij jeugdcriminaliteit moet vaker snelrecht worden toegepast. (CDA)

- De gekozen burgemeester dient te worden ingevoerd. (D66)