Schip met illegalen uit Marokko vergaan

MADRID, 17 SEPT. Zes doden en zeker twintig vermisten is het voorlopige resutaat van de schipbreuk van een bootje met Marokkaanse bootimmigranten in de wateren van de Straat van Gibraltar. De schipbreuk, waarbij slechts zes overlevenden uit het water konden worden gered, is de grootste ramp tot dusver in het illegale bootverkeer vanuit Marokko.

Gisteren viste een Spaanse reddingsboot tijdens een routine-oefening nabij de havenplaats Algeciras een overlevende uit het water. Vijf anderen werden gered door een Frans zeiljacht dat de Straat van Gibraltar passeerde. Volgens de geredden is het overbeladen bootje waarmee zij de tussen de twintig en veertien kilometer brede zeestraat wilden oversteken, gezonken. In totaal zouden daarbij tussen de dertig en veertig opvarenden in het water terecht zijn gekomen.

Bij de zoektocht die politie en reddingsorganisaties vervolgens op gang brachten met behulp van boten en helicopters werden zes lichamen van verdronken Marokkanen gevonden. De zoektocht werd vandaag voortgezet.

De afgelopen jaren zijn met enige regelmaat bootjes vergaan waarmee Marokanen trachten de Spaanse kust te bereiken. Aan de Spaanse en Marokkaanse zijde van de Straat van Gibraltar spoelen regelmatig lichamen aan. Een ramp van deze omvang heeft zich evenwel voorzover bekend niet voorgedaan.

Afgezien van de overbelasting van de gammele bootjes, zijn ook de snelle weersveranderingen, harde wind, de gevaarlijke stroming en het intensieve scheepvaartverkeer oorzaak van de schipbreuken.