Politie laakt kritiek van Sorgdrager

DEN HAAG, 17 SEPT. Minister Sorgdrager (Justitie) zet de deelnemers aan de discussie op het verkeerde been als zij zegt dat de politie haar werk niet goed doet aangezien maar 14 procent van de misdrijven wordt opgehelderd. Dit zegt de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, burgemeester E.M. d'Hondt van Nijmegen.

Volgens d'Hondt is dat percentage “zeer arbitrair” en te “ongenuanceerd” om er de effectiviteit van de politie op te beoordelen. Sorgdrager verklaarde bij de toelichting op haar begroting dat dit percentage een van de laagste in Europa is.

D'Hondt wijst er daarbij op dat de politie, als onderdeel van het afgesproken veiligheidsbeleid, de laatste jaren veel werk maakt van het voorkomen van criminaliteit. Als gevolg daarvan daalt de geregistreerde criminaliteit, zoals autodiefstal en woninginbraak.

Op het percentage dat de minister hanteert is bovendien veel af te dingen, aldus de woordvoerder van d'Hondt in een toelichting. De minister heeft het Wetboek van Strafrecht als basis genomen. Daar vallen dan zowel fietsendiefstal als zwaar geweld onder. “Het opsporingspercentage bij de ruim 900.000 fietsendiefstallen is inderdaad extreem laag, maar bij het zware geweld wordt 80 procent opgelost. En wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de Opiumwet en de Wegenverkeerswet, dan is het opsporingspercentage 19.”

De Algemeen Christelijke Politiebond en de Nederlandse Politiebond zijn niet verrast over het door Sorgdrager gehekelde lage opsporingspercentage. Volgens de politiebonden is dat het gevolg van geldgebrek bij de politie.