Polderblik

Nog niet zo lang geleden ging het slecht met Nederland. Werkloosheid, lamlendigheid en begrotingstekort. Dat waren de symptomen van de Hollandse Ziekte. De oorzaak was duidelijk: het consensusmodel. Omdat Nederlanders altijd vergaderen werden nooit duidelijke besluiten genomen. En als er eens een knoop werd doorgehakt, smoorde de daadkracht in inspraak en hoger beroep.

Nu gaat het goed met Nederland. We hebben werkwerkwerk, vrolijke ministers en amper tekorten. En wéér is de oorzaak duidelijk: het poldermodel. Nederlanders werken altijd samen en zoeken voor ieder besluit draagvlak. Daarom zijn de lonen laag en heerst er arbeidsrust. De Duitsers zijn jaloers, de Engelsen afgunstig.

In de Amazone schijnen indianen te wonen die niet verder kunnen kijken dan een paar meter. Hun ogen worden door het dichte geboomte niet geoefend in het ver-zien. In Nederland heerst de polderblik. Als de bodem drassig wordt, krijgt de polder de schuld. En als de wei in bloei staat, wordt de polder geprezen.

    • Hendrik Spiering