Noord/Zuidlijn en tram IJburg staan niet in begroting

AMSTERDAM, 17 SEPT. Het Amsterdamse college van B en W heeft geschokt gereageerd op het besluit van het kabinet om voorlopig geen geld beschikbaar te stellen voor de Noord/Zuidlijn en de IJ-tram.

Uit de begroting voor Verkeer en Waterstaat blijkt dat de uitvoering van de Noord/Zuidlijn en de IJ-tram twee tot vier jaar vertraging oplopen. Met de aanleg zou volgens de planning van de gemeente respectievelijk in 1999 en volgend jaar worden begonnen.

Wethouder Bakker (Verkeer) vroeg zich af of het kabinet “woordbreuk” heeft gepleegd. Drie jaar geleden heeft het Rijk het Vinex-akkoord getekend, waarin is vastgelegd dat er voor de Noord/Zuidlijn 950 miljoen gulden en voor het vervoer naar de nieuwe woonwijk IJburg 175 miljoen gulden beschikbaar zou worden gesteld. In de referendumcampagnes over IJburg en de Noord/Zuidlijn heeft de financiering van deze projecten een belangrijke rol gespeeld.

Volgens de Amsterdamse wethouder Bakker speelt het kabinet “een ragfijn politiek spelletje”. “Er gaat wel geld naar de Betuwelijn en de HSL-lijn. Daar is veel om te doen geweest en dat willen ze nu graag voor de verkiezingen gefinancierd hebben. Maar ik vraag me af hoe het kabinet de begroting aan de Amsterdamse burgers en bedrijven gaat uitleggen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkent dat er sprake is van woordbreuk. “Wij vinden de aanleg van de Noord/Zuidlijn van groot belang. Wij hebben ons daaraan ook gecommiteerd. Vijfennegentig procent van de kosten komen voor onze rekening. Alleen zitten we dit jaar heel krap in de middelen.” Volgens de woordvoerder zijn er nooit toezeggingen gedaan over het tijdstip waarop begonnen kan worden met de aanleg van de lijnen. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport zijn de verbindingen volgens hem altijd alleen opgenomen als 'planstudies'.

Directeur W. van der Kolk van de Amsterdamse Kamer van Koophandel noemt uitstel van de lijnen “tamelijk dramatisch” voor de stad. De gemeente valt volgens hem niets te verwijten. “Al kun je je afvragen of hun lobby sterk genoeg is geweest. Rotterdam krijgt wel een extra metrolijn.”

Directeur V. Dalm van het Milieucentrum Amsterdam en voormalig lid van het Referendumcomité IJburg is wel boos op het gemeentebestuur. Bij de discussie over IJburg is volgens hem altijd beweerd dat aanleg van de IJ-rails zeker zou zijn. “Of ze bluffen of ze hebben genoegen genomen met slappe toezeggingen. In beide gevallen is sprake van slecht bestuur.”