Miljoenennota

HET FINANCIEELE DAGBLAD

[...] Het is de verdienste van het kabinet dat, nu het financieel-economische beleid zijn vruchten afwerpt, een discussie gestart wordt over de voorwaarden waaronder toekomstige economische activiteit in Nederland moet plaatsvinden. Bij het zoeken naar een optimum tussen economie en milieu moeten politici bestand zijn tegen de druk van belangengroepen, die het verlies van werkgelegenheid zullen aanvoeren als argument om te kiezen voor de economie en daarmee tegen het milieu.

Het kabinet-Kok heeft zich gelet op de inhoud van de troonrede tot taak gesteld niet voor deze druk te zwichten. Het is een houding die respect zal afdwingen, maar die ook grote weerstanden zal oproepen.