Miljoenennota

NEDERLANDS DAGBLAD

[...] De openbare financiën mogen dan steeds beter op orde raken en de koopkracht van de burger over de hele linie aardig stijgen, Nederland kampt inmiddels wel met een serieus armoedeprobleem. Bovendien staan immateriële zaken als onderwijs en milieu onder zware druk en is er in de gezondheidszorg sprake van onaanvaardbare tekorten. [...]

Drie jaar paars bewind heeft er zeker ook niet toe bijgedragen de verkilling in het maatschappelijk in het klimaat in positieve zin om te buigen. [...] De paarse fixatie op economische groei en het onderliggende individualisme als het gaat om sociale normen en waarden bieden geen tegenwicht tegen de verdere aantasting van de leefbaarheid en de openbare veiligheid. [...]

Nederland geniet een ongekende welvaart. Maar met het welbevinden van zijn burgers heeft het er zelden zo beroerd voorgestaan.