Miljoenennota

TROUW

[...] Juist omdat het weer zo goed gaat, had van het kabinet wel enige opwinding mogen worden verwacht over de positie van degenen die desondanks bijna of volledig buitenboord vallen. Daarvan viel weinig of niets te bespeuren. De troonrede ademde vooral plichtmatigheid. [...]

Dat de koningin op Prinsjesdag de troonrede voorleest is een goede traditie, die inhoud en kleur geeft aan onze constitutionele monarchie. Maar dan moet die rede meer zijn dan een verzameling departementale mededelingen waar een nietje doorheen wordt geslagen. Een kabinet verliest niet aan gezag als het zich van een menselijke kant laat zien.