Miljoenennota

ALGEMEEN DAGBLAD

[...] Bij gebleken succes ligt het voor de hand dat PvdA, VVD en D66 een tweede paarse coalitie tot stand brengen, maar het is rijkelijk voorbarig daar nu al van uit te gaan. Te veel is nog onzeker.

De verschillen tussen de paarse partijen zijn zo groot dat het kabinet er voor kiest een paar beslissingen voorlopig uit de weg te gaan. [...] Het regeerakkoord is uitgevoerd en niemand geeft nog een extra slag aan het wiel.

Als de balans van drie, straks vier jaar paars wordt opgemaakt, is dat de grootste teleurstelling: de toegevoegde waarde die er in het begin van de kabinetsperiode zeker was, is goeddeels verdwenen.