Miljoenennota

DE TELEGRAAF

Het paarse kabinet heeft een uiterst fraaie begroting 1998 laten zien met ongekend mooie cijfers.

[...] De werkloosheid onder een aantal groepen blijft te hoog. Daarom is ook voor de komende jaren voortgezette loonmatiging, ondersteund door lastenverlichting en meer scholing, het recept.

[...] Helaas wordt de begroting '98 ontsierd door lastenverzwaringen op energie en tabak. Politieke hobby's die het doel, minder gebruik, niet naderbij brengen.