Koppelpoort verwacht verlies en reorganiseert

Koppelpoort (machines voor grondverzet) heeft over het eerste halfjaar zijn winst voor belastingen zien dalen van 515.000 gulden in 1996 tot 163.000 gulden nu.

De onderneming gaat reorganiseren en rekent voor geheel 1997 op een negatief resultaat. Vorig jaar zag Koppelpoort zijn halfjaarresultaat ook al dalen, door het verlies van een agentschap. De omzet groeide door het aantrekken van de verkoop van mobiele kranen van 33,3 miljoen gulden tot 38,1 miljoen.