Klinisch centrum weg uit geldgebrek

Niet bekend

De divisie Volwassenenzorg van de Rümke Groep kampt dit jaar met een tekort van 850.000 gulden. Zij beschikt in 1997 over een budget van 26 miljoen gulden. Om het tekort weg te werken heeft de leiding van de divisie de raad van bestuur van de Rümke Groep voorgesteld het Centrum voor Klinische Psychotherapie te sluiten. Het centrum bestaat uit twee afdelingen voor zogenoemde 'borderline-patiënten' en een voor kortdurende klinische behandeling.

De raad van bestuur betreurt het voor de beslissing tot sluiting te zijn gesteld, vooral omdat het centrum kwalitatief goede programma's biedt met veel resultaat. 85 procent van de patiënten blijkt na ontslag weer deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

De afdelingen Juttenhof 1 en 2 van het centrum zijn gespecialiseerd in het 'borderline-syndroom', een ernstige persoonlijkheidsstoornis waardoor onvoorspelbaar, impulsief en agressief gedrag kan ontstaan. Coördinator E.S. de Jongh van de Juttenhof 1 is verbaasd over het besluit van de Rümke groep. “Het betreft hier mensen die een korte, adequate behandeling ondergaan, die relatief weinig kost. De kans bestaat dat deze mensen na de sluiting instorten, in drugs en criminaliteit vervallen en wellicht in de gewone psychiatrie terechtkomen. Dat is vele malen duurder.”

De Rümke Groep zegt het uiterste te zullen doen om de kennis en ervaring van het centrum voor de organisatie te behouden. De Jongh: “Sluiting is pure deskundigheidsvernietiging. Twintig jaar samenwerking, ervaring en kennis gaat verloren. Het is naïef te denken dat die in een paar jaar ergens anders weer kan worden opgebouwd.”