Groei in ex-communistische landen

HONGKONG, 17 SEPT. De voormalige communistische landen die de overgang naar de markteconomie maken zullen volgens het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) dit jaar als groep voor het eerst een positieve groei laten zien.

Die groei komt volgens de IMF-economen uit op 1,8 procent. Daarmee blijven ze in hun voorspelling ruim één procent achter bij wat ze dit voorjaar nog verwachtten. Eerder kwam een IMF-voorspelling niet uit dat deze 'transitielanden' al in 1996 een positieve groei zouden laten zien.

In Rusland zal de economie volgens het IMF dit jaar met 1,5 procent groeien, de eerste toename sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De terugval van de groei in Tsjechië als gevolg van de valutacrisis, van 4,1 procent vorig jaar naar 2,0 procent dit jaar, is volgens het IMF tijdelijk.

De groei van de ontwikkelingslanden als geheel blijft met 6,2 procent het hoogst, waarbij de Aziatische landen er met 7,6 procent uitspringen. De groei in Afrika valt met anderhalf procentpunt terug tot 3,7 procent, vooral als gevolg van incidentele factoren (droogte, gewapende conflicten). Volgend jaar zou het groeicijfer weer op 5 procent uitkomen.