'Euro wordt inzet Duitse verkiezingen'

BONN, 17 SEPT. Duitsland gaat het debat over de euro niet langer uit de weg. Bij de verkiezingen van volgend jaar september zal de Europese munt een centrale rol spelen.

Dit zei CDU/CSU-fractievoorzitter Wolfgang Schäuble gisteren in Bonn bij de presentatie van een discussiestuk over de Economische en Monetaire Unie. “De euro is een groot Europees innovatieproject om gezamenlijk de werkloosheid te bestrijden. De munt moet stabiel zijn en op tijd worden ingevoerd”, zei Schäuble. Hij keerde zich tegen uitstel, omdat daarvoor het Verdrag van Maastricht moet worden gewijzigd. De fractieleider van de regerende CDU/CSU zei vast te willen houden aan de criteria, maar legde de nadruk op een duurzame stabiliteit van de monetaire unie. “De cijfers zijn minder belangrijk dan de structurele stabiliteit”, aldus Schäuble.

Hij hekelde de euroscepsis van de oppositionele SPD. Schäuble kritiseerde het pleidooi voor uitstel van partijgenoot Kurt Biedenkopf, minister-president van de deelstaat Saksen, en het cijferfetisjisme (“3,0 is 3,0”) van de Beierse CSU-premier Edmund Stoiber. “Doordat we zo lang op de criteria hebben gehamerd, staan we er nu zo goed voor. Maar het is kortzichtig als het debat zich uitsluitend beperkt tot de cijfers.”

Met het discussiestuk wil de partijleiding de bevolking vertrouwen geven, zei Schäuble. Het document, dat als een belangrijke pijler van het buitenlandse beleid wordt beschouwd, is opgesteld door buitenlandspecialist Karl Lamers, plaatsvervangend fractieleider Rudolf Seiters, leider van de CSU-Bondsdagfractie Michael Glos en Schäuble.

“Alleen met de euro zijn we weerbaar nu de economische concurrentie in de wereld snel toeneemt. Als we de euro tot inzet van de verkiezingen maken, neemt onze kans op winst toe”, zegt Schäuble deze week in een vraaggesprek met het weekblad Elsevier. In het gesprek bekent Schäuble voor het eerst bondskanselier Helmut Kohl niet te willen opvolgen. Eerder dit jaar deed een uitspraak in Stern stof opwaaien waaruit zou blijken dat Schäuble - zo nodig - de post van Kohl wilde overnemen. “Ik wil helemaal niet”, zegt Schäuble nu. “Het is beter als ik het niet doe...Iemand die in een rolstoel zit, zou het als kanselier erg moeilijk hebben met alle verplichtingen en reizen die het ambt van regeringsleider met zich meebrengt.”

Schäuble bemoeit zich graag met buitenlands beleid. Drie jaar geleden publiceerde hij samen met Lamers een omstreden stuk onder de titel 'Kern-Europa'. Dit schetste het perspectief voor de uitbreiding van de Europese Unie ná de monetaire unie. Er werd onverbloemd gerept van een 'Europa van twee snelheden' (het noorden als kopgroep en het 'protectionistische' zuiden als achterblijver).

Intussen is de economische situatie in Europa danig veranderd. De landen van de 'kerngroep' moeten hard werken om zelf de euro-criteria te halen. De zuidelijke landen hebben veel gedaan om hun tekorten en inflatie te verminderen. Zij komen dichter in de buurt van de criteria dan aanvankelijk verwacht. “De meeste Duitsers weten niet eens dat de Italiaanse inflatie inmiddels lager is dan in Duitsland ten tijde van bondskanselier Helmut Schmidt, eind jaren zeventig”, zei Schäuble tijdens zijn persconferentie. Volgens de christen-democraat zal de SPD het merken als zij anti-Europese gevoelens tot inzet van de verkiezingen maakt. Ook Henning Voscherau, de SPD-burgemeester van Hamburg, heeft in de huidige campagne voor de deelstaatsverkiezingen van zondag op uitstel van de euro gespeculeerd. Voscherau bepleit een referendum.

    • Michèle de Waard