Dochtertje Nasution krijgt eindelijk rust

JAKARTA, 17 SEPT. Ade Irma Suryani kan nu echt in vrede rusten. Het vijf-jarig dochtertje van de vermaarde Indonesische oud-generaal Abdul Haris Nasution overleed 1 oktober 1965 ten gevolge van schotwonden die zij opliep toen een groep soldaten trachtte haar vader te ontvoeren. De soldaten behoorden volgens de geschiedschrijving van de Nieuw Orde tot de groep communistische militairen die destijds een mislukte staatsgreep pleegden.

Over de precieze toedracht van de gebeurtenissen in 1965 lopen de meningen uiteen. Vast staat dat Nasution wist te ontsnappen. Zeven andere generaals werden gedood.

Het kindergraf zorgde de afgelopen weken voor een pijnlijke controverse tussen de familie Nasution en de stedelijke overheid van Jakarta. De stad is bezig de begraafplaats Blok-P in Zuid-Jakarta, waar Ade Irma werd begraven, te ruimen om plaats te maken voor nieuwe gemeentekantoren. De familie Nasution verzette zich tegen de overplaatsing van het graf naar de nationale heldenbegraafplaats. Destijds wilde Nasution ook niet dat zijn dochter daar werd begraven, omdat hij vond dat zij tussen gewone mensen moest liggen.

Toen de gemeente bij haar voornemen bleef, bracht de oud-generaal vorige week een bezoek aan het graf van zijn kind, waar hij bad en huilde. Zijn echtgenote Johana Sunarti noemde de voornemens van de stedelijke overheden “gevoelloos ten opzichte van de geschiedenis” en herinnerde aan de toezeggingen die destijds gedaan waren dat het graf nooit zou worden geruimd.

De controverse nam een nieuwe draai toen de voorzitter van de gemeenteraad, Edy Waluyo, volgens de berichten gezegd zou hebben dat Johana Sunarti maar moest komen met schriftelijke bewijzen van die toezeggingen en dat zij “haar mond had moeten houden”. De zaak werd vervolgens een publiek schandaal en de stedelijke autoriteiten werden overladen met kritiek over zoveel ongevoeligheid.

Gisteren bezocht een delegatie bestaande uit de gouverneur van Jakarta, de vice-gouverneur, de burgemeester van Zuid-Jakarta, de hoofd van de afdeling bouwzaken en de voorzitter van de gemeenteraad, de familie Nasution om de kwestie te schikken. Gemeenteraadsvoorzitter Edy Waluyo verklaarde dat de kranten hem verkeerd hadden geciteerd en bood zijn verontschuldigingen aan voor de veroorzaakte overlast.

Gouverneur Surjadi Soedirdja verklaarde dat de familie Nasution ermee heeft ingestemd dat op het graf van Ade Irma een monument zal verrijzen. “Het is nu al een monument, maar er wordt niet goed voor gezorgd,” zo zei de gouverneur, “daarom heeft de stad voorgesteld het te renoveren.” Het graf van Ade Irma zal voortaan een monument zijn ter herinnering van de strijd tegen het communisme, aldus Surjadi.

    • Frank Vermeulen