Clinton wil vrije hand akkoorden

WASHINGTON, 17 SEPT. De Amerikaanse president Clinton wil weer de vrije hand krijgen van het Congres om vrijhandelsakkoorden te sluiten met een aantal belangrijke landen. Formeel gaat het om het indienen van een wetsvoorstel om de president de bevoegdheid te geven handelsverdragen te sluiten.

Dan kunnen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat die verdragen alleen goed- of afkeuren en er niet meer aan sleutelen. Dit mandaat voor zo'n 'fast trackprocedure' loopt tot 1 oktober 2001. Sinds 1974 hebben Amerikaanse presidenten deze speciale bevoegdheid gebruikt. Die van Clinton liep in 1994 af. De president wil onderhandelen over afspraken over milieu en werknemersrechten, als die betrekking hebben op handel. Ook afzonderlijke akkoorden (bijvoorbeeld met Chili) sluit Clinton niet uit.