CDA: meer geld voor zorg, politie en kinderbijslag

DEN HAAG, 17 SEPT. Het CDA wil dat het kabinet extra geld uittrekt voor de kinderbijslag, het beroepsonderwijs, de zorg, versoepeling van de nabestaandenwet, de politie en het AOW-fonds.

Dit blijkt uit de alternatieve begroting die de grootste oppositiepartij vanmiddag heeft gepresenteerd bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. De extraatjes moeten worden gefinancierd door onder meer te snoeien in de volksgezondheid en de Melkert-banen en door de belasting minder te verlagen dan het kabinet gisteren heeft voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen, die zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB) bedragen ongeveer 1,15 miljard gulden.

Ook GroenLinks komt met een alternatieve begroting die voor het eerst door het CPB is doorberekend. Het draait in die begroting om een verbetering van de koopkracht van de laagste inkomens met netto 600 gulden per jaar.

“Inmiddels kent dit land meer miljonairs dan bijstandmoeders”, verklaart Tweede-Kamerfractievoorzitter Rosenmöller. Alle oppositiepartijen hekelden vanmiddag de 'verschraling' van de samenleving die onder het paarse kabinet zou plaatshebben.

VVD-leider Bolkestein zou vanmiddag de algemene beschouwingen gebruiken voor een aanval op de overlegeconomie of het poldermodel. Met name de PvdA en het CDA beschouwen die als de grondslag van het huidige economische succes.

“De overlegeconomie bestaat niet meer”, aldus Bolkestein. Met tevredenheid constateerde hij dat “het voor- en najaarsoverleg met de sociale partners niet meer is wat het geweest is. Het primaat van de politiek is terug, en zo hoort het ook.”

Het huidige economische succes vloeit volgens hem veeleer voort uit de opeenstapeling van zes elementen: bezuinigingen, lastenverlichting, loonmatiging, exportgroei, investeringen in de infrastructuur en bevordering van de werkgelegenheid.

In de tegenbegroting wil het CDA de lasten een half miljard minder verlichten dan het kabinet voorstelt, waarvan 200 miljoen door het arbeidskostenforfait minder te verlagen. De rest moet komen uit de lokale lasten voor bedrijven, de fiscale structuurversterking en de fiscale milieuversterking (elk 100 miljoen). De beperking van de wachtgelden (80 miljoen) en van de inkoop van extern advies (20 miljoen) maken de rekensom rond.

Het CPB heeft berekend dat met de CDA-plannen de overheidsschuld en het begrotingstekort dalen, door de storting in het AOW-fonds. De beperking van de lastenverlichting betekent dat de werkende alleenstaanden met minimumloon er in koopkracht een kwart procent minder op vooruit gaan dan in de kabinetsplannen. Uitkeringstrekkers met kinderen gaan er juist een kwart procent extra op vooruit.