Worsteling om naam ministerie

DEN HAAG, 16 SEPT. Wordt het Koninkrijkszaken? Koninkrijksaangelegenheden? Of toch maar Overzeese Gebieden? Het kabinet worstelt met een toevoeging aan de naam van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Als binnen enkele maanden de eerste onderdelen van het nu nog zelfstandige kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA) bij het moederdepartement worden gevoegd, zal de naam veranderen, zo heeft het kabinet de Nederlandse Antillen en Aruba verzekerd. Een nieuwe naam van het ministerie moet tot uitdrukking brengen dat de Antillen en Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden een andere positie hebben dan, pakweg, de Nederlandse provincies.

KabNA is nu een zelfstandig kabinet, waarvoor minister Voorhoeve (Defensie, Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) verantwoordelijk is. Zowel het Nederlandse kabinet als de Koninkrijksdelen willen dat KabNA bij Binnenlandse Zaken wordt ondergebracht.

Volgens bronnen bij Binnenlandse Zaken had aanvankelijk de toevoeging 'Koninkrijkszaken' de voorkeur, maar consultatie van taalkundige specialisten leerde dat het 'ministerie van Binnenlandse- en Koninkrijkszaken' een taalkundig ongewenste combinatie oplevert. Andere mogelijkheden werden overwogen. Eén daarvan was het wat plechtstatige 'Koninkrijksaangelegenheden'. Maar het bleek wat lang voor briefhoofden en naambordjes, het is archaïsch taalgebruik en het bracht een juridisch probleem met het Statuut van het Koninkrijk met zich mee. Een derde vondst, aangeleverd door taalkundige adviseurs, was het 'ministerie van Binnenlandse Zaken en Overzeese Gebieden'. Daar vielen de goed meeluisterende ambtenaren over. Overzeese Gebieden heeft een neo-kolonialistische bijklank en dat wilde de Nederlandse regering ten koste van alles voorkomen.

Sinds kort is een nieuwe naam in zwang. Er zijn ambtenaren die ook daar een bijsmaak aan overhouden die doet denken aan vroeger eeuwen: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 26 september valt vermoedelijk een finaal besluit.

    • Rob Schoof