Toezicht op verzekeraars nog strenger

ROTTERDAM, 16 SEPT. Pensioenfondsen en verzekeraars komen onder scherpere controle te staan van de Verzekeringskamer. Dit blijkt uit een recent verspreide brochure 'De actualisering van het toezicht' door de Verzekeringskamer.

Toenemende concurrentie in de financiële sector, meer accent op korte-termijnwinsten, deregulering vanuit de overheid en “ongewenste belangenverstrengeling” tussen bedrijven en het eigen pensioenfonds zijn voor de Verzekeringskamer redenen geweest om het toezicht aan te scherpen.

Om een beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen bij individuele pensioenfondsen en verzekeraars wil de Verzekerinskamer meer en sneller informatie vanuit de financiële instellingen. Belangrijkste vernieuwing is de opzet van een centrale databank waarin de meest actuele informatie per instelling wordt opgeslagen.

Daarnaast wil de Verzekeringskamer dat verzekeraars en pensioenfondsen hun financiële gegevens eerder gaan afdragen. Ook is de toezichthouder bezig met de ontwikkeling van een systeem om inzicht te krijgen in de mate waarin instellingen gebruik maken van derivaten (financiële risico-instrumenten). Wie zich niet aan de inlevertermijn houdt, kan in de toekomst rekenen op een boete of dwangsom. Op dit moment beschikt de Verzekeringskamer niet over dergelijke sanctiemiddelen.

In de brochure schetst de Verzekeringskamer de noodzaak voor verscherping van het toezicht. Zo constateert de toezichthouder meer marktgerichtheid en scherpere concurrentieverhoudingen in de verzekeringsbranche, wat leidt tot een zwaarder accent op korte-termijnwinst en meer aandacht voor marketing dan voor verzekeringstechniek. Tegelijkertijd doemen er voor verzekeraars maatschappelijke ontwikkelingen op die in de ogen van de Verzekeringskaer negatief kunnen uitpakken voor de bedrijfsvoering van verzekeraars: bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid. “'Amerikaanse toestanden' zijn er in Nederland nog niet, maar een voor verzekeraars negatieve tendens is zeker waarneembaar”, aldus de Verzekeringskamer.

De tucht van de markt heeft ook bij Nederlandse pensioenfondsen de noodzaak tot toezicht versterkt, zo blijkt uit de brochure. Pensioenfondsen ontwikkelen de laatste jaren in hoog tempo nieuwe, flexibele produkten (bijvoorbeeld prépensioenregelingen ter vervanging van de VUT), waarvan de gevolgen op dit moment nog niet altijd goed te overzien zijn. Echt zorgen maakt de Verzekeringskamer zich over het feit dat steeds meer ondernemingen 'hun' pensioenfonds als aparte werkmaatschappij of profit-center beschouwen. “Het risico van ongewenste belangenverstrengeling wordt in toenemende mate reëel”, aldus de Verzekeringskamer. Ook hanteren pensioenfondsen steeds vaker een korte-termijnvisie: “Een hoog korte-termijnrendement op de beleggingen dreigt bij een toenemend aantal pensioenfondsen hoofddoel te worden.”