Sorgdrager boos over falen politie

DEN HAAG, 16 SEPT. Minister Sorgdrager (Justitie) vindt het “onaanvaardbaar” dat het ophelderingspercentage van misdrijven daalt. Dat zei zij bij de presentatie van de begroting van het ministerie van Justitie.

Met een ophelderingspercentage van veertien procent behoort de Nederlandse politie volgens minister Sorgdrager tot de slechtst scorende politiekorpsen in Europa. “Toen ik begon als minister (in 1994, red.) was het ophelderingspercentage nog negentien. Dat is de laatste jaren alleen maar afgenomen. Ik ben daarover zeer ontevreden”, aldus Sorgdrager.

De minister zegt hierover al veel contact te hebben gehad met de korpsen en minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken), medeverantwoordelijk voor de politie. “Ik zeg het nu in de openbaarheid omdat ik vind dat het echt beter moet. Een burger kan veel hebben als hij maar een gevoel van rechtvaardigheid heeft. Dan kan hij of zij zelfs wel met criminaliteit omgaan. Anders krijg je verzet en ontevredenheid.”

Minister Dijkstal zei in een reactie op de uitlatingen van Sorgdrager dat de verhoogde bereidheid van burgers om aangifte te doen de oorzaak is van de dalende ophelderingscijfers. “Ik ben er ook bezorgd over. We hebben de laatste jaren vooral over de kwantiteit bij de politie gesproken, over voldoende mensen en middelen. Nu wordt het tijd om ook aan de kwaliteit te denken.”

Volgens Sorgdrager geeft de politie de grootscheepse reorganisatie als verklaring voor de lage cijfers op. “Maar dat moet nu zo langzamerhand afgelopen zijn.” Zij onderstreepte dat het aan de politie zelf is om het percentage opgeloste misdrijven te vergroten. Een streefcijfer wilde zij niet noemen.