Snel een baan vinden

WAO'ers die slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, maken vrijwel geen kans om binnen een jaar betaald werk te vinden. Voor studenten geldt het tegenovergestelde: 40 procent van degenen die studiefinanciering ontvangen, vindt werk binnen één jaar na het afstuderen.

Hoe groot is de kans dat mensen zonder betaald werk binnen een jaar een baan vinden? Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht voor de jaren 1991-1995. De arbeidssituatie wisselde in die periode sterk. Het jaar 1993 sprong er, vergeleken met de betere jaren, zeer ongunstig uit.

Gemiddeld vond 12 procent van alle mensen die geen baan hadden binnen één jaar betaald werk.

Tussen de WAO'ers en de studenten zitten de mensen die proberen uit de WW-regeling te komen. In de onderzochte jaren schommelde hun kans om op de korte termijn weer aan de slag te gaan rond de 35 procent. In de jaren '91-'95 steeg het aantal WW'ers van 175.300 naar 342.000.

Op elke honderd bijstandsgerechtigden vonden er gemiddeld twaalf binnen een jaar een baan. Mensen die geen enkel inkomen hadden zoals schoolverlaters en herintredende vrouwen, verreweg de grootste groep baanlozen, hadden een kans van één op tien om binnen een jaar een baan te vinden.

In absolute aantallen hebben herintredende vrouwen niettemin het meest succes bij het vinden van een baan binnen een jaar. In de onderzoeksperiode nam het aantal vrouwen in de beroepsbevolking met 250.000 toe.