Kernwapens

Volgens J.L. Heldring in NRC Handelsblad van 26 augustus heeft tijdens de kernwapendiscussie in de jaren zeventig en tachtig de toenmalige hoofdredacteur van Hervormd Nederland (HN) verhinderd, dat in dit opinieweekblad ook anderen dan tegenstanders van kernwapens aan het woord kwamen. Dat is niet waar.

HN was gezien zijn doelstelling zeker geen speeltuin der vrijblijvendheid maar nooit is een ingezonden stuk ongeplaatst gebleven, louter omdat daarin verzet werd aangetekend tegen het antikernwapenstandpunt van de redactie. Een breder uitgewerkt artikel pro kernwapens met volgens de redactie voldoende niveau kon evenzeer op opname rekenen.NAVOsecretaris-generaal Luns en Nederlandse ministers van Defensie hebben in HN net zo goed hun zegje kunnen doen. De kolommen van HN zaten voor andersdenkenden echt niet per definitie op slot.

Heldring vraagt zich zijdelings af, of Hervormd Nederland door zich nu HN Magazine te noemen zijn afkomst wil verdoezelen. Dat is niet het geval, zoals onder meer blijkt uit het nog altijd afdrukken van de oude titel bovenin het colofon en uit de naam van de tegenwoordige uitgeefster, de Stichting Hervormd Nederland/Oecumenische Pers. Al begin 1983 is onder mijn leiding besloten tevens de aanduiding HN Magazine te voeren. De lezerskring van Hervormd Nederland had zich toen namelijk uitgebreid tot ver buiten de grenzen van de hervormde kerk.

    • Bert van Duijn
    • Oud- Hn