Jeugd rookt, drinkt en blowt steeds meer

DEN HAAG, 16 SEPT. De schoolgaande jeugd tussen twaalf en achttien jaar rookt, blowt en drinkt meer dan een paar jaar geleden en gebruikt ook vaker xtc. In 1996 rookte 28 procent (1992: 24 procent), gebruikte 11 procent ooit cannabis (was 7 procent) en dronk 52 procent (1992: 42 procent) alcohol.

Uit de voortgangsrapportage over het drugsbeleid die minister Borst (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt verder dat xtc onder de schooljeugd de populairste harddrug is. In 1996 had van de scholieren tussen de twaalf en achttien jaar 5,6 procent wel eens xtc gebruikt, 2,2 procent gebruikt deze harddrug regelmatig. Van de bezoekers van houseparty's, gemiddelde leeftijd twintig jaar, gebruikt 65 procent xtc. Onbekend is hoeveel volwassenen xtc-pillen slikken, wel is bekend dat het gebruik na het 25ste jaar afneemt.

Borst maakt zich grote zorgen over het toenemend gebruik van xtc. Onderzoek naar de schadelijke gevolgen moet eind dit jaar klaar zijn, maar vast staat al wel dat xtc onder meer van invloed is op de rijvaardigheid. De minister noemt het zorgwekkend dat de kwaliteit van de xtc-pillen de laatste maanden is verslechterd. De wisselende samenstelling van xtc-pillen levert volgens haar extra risico voor de gebruikers op. Het testen van pillen op houseparty's voldoet dan misschien niet aan alle criteria voor betrouwbaar chemisch onderzoek, maar het helpt wel de gezondheidsrisico's te beperken en geeft gelegenheid tot voorlichting over de gevaren. Volgens de minister is niet gebleken dat de testen het gebruik van xtc-pillen stimuleren.

De minister wil geen verbod op houseparty's. Zij wil de huidige aanpak, waarbij sprake is van een evenwicht tussen preventie en repressie, voortzetten. Een grotere repressie leidt volgens haar tot gebruik in de illegaliteit of in cafés. Extreem pilgebruik komt in cafés veel vaker voor dan op houseparty's, aldus Borst.

Volgend jaar begint de minister een aantal voorlichtingscampagnes om het gebruik van xtc-pillen te ontmoedigen. De boodschap luidt: 'Ook zuivere xtc is nooit veilig - begin er gewoon niet aan!'.

Uit onderzoek is volgens Borst niet gebleken dat intensief roken van cannabis ook leidt tot het roken van cocaïne. De Tweede Kamer bleek daar vorig jaar, bij de bespreking van de vorige voortgangsrapportage, bang voor. Wel neemt het gebruik van rookbare cocaïne (dat is gekookte cocaïne, ook bekend als 'crack') toe, vooral onder degenen die dagelijks al andere harddrugs gebruiken. Bij hen is de rookbare cocaïne inmiddels de belangrijkste drug geworden. Het gebruik breidt zich langzaam uit naar 'kwetsbare' groepen jongeren: (allochtone) randgroepjongeren, dak- en thuislozen en prostitué(e)s.