Geboortestop (5)

Dat iemand als Pauline van de Ven zich zorgen maakt over de toekomst van het milieu en economische groei is haar goed recht en een persoonlijke aangelegenheid, maar dat de overheid haar persoonlijke zorgen in een bevolkingspolitiek zou moeten omzetten naar Chinees model gaat wat ver.

Haar argumenten zijn ook niet overtuigend. De bewering dat er 'een evenredig verband bestaat tussen vervuiling en bevolkingsgroei en dat de bevolkingsverkleining het milieu ontlast' is nauwelijks empirisch onderbouwd. Op z'n hoogst is er sprake van een positieve correlatie - heel wat anders dan een evenredig verband - tussen bevolkingsgroei en milieubelasting. In Nederland groeien vele grote steden en hun randgemeenten nog steeds, met uitzondering van het Noorden des lands. Blijkbaar geven veel mensen er de voorkeur aan hoge prijzen te betalen voor een rijtjeswoning in de grote stad in plaats van zich ruimer te huisvesten in afgelegen plaatsen of op het platteland. Dat ze daardoor dichter op elkaar komen te zitten en bij elkaar in de tuin kijken wordt blijkbaar voor lief genomen.

Het toegenomen ruimtebeslag en de mobiliteit zijn niet zozeer een uitvloeisel van meer mensen, maar van gestegen inkomens, die de aanschaf van een eigen woning en meer individuele mobiliteit betaalbaar maken voor mensen die zich dat voorheen niet konden veroorloven.

De afname van de milieubelasting vereist een ander consumptiepatroon van de burger. Een bevolkingspolitiek naar Chinees model, een land dat niet bekend staat als een toonbeeld van democratie, is een anachronisme. De gemiddelde Nederlander is voldoende geschoold om zich geen lessen te laten lezen over gezinsplanning door een overheid, die de laatste jaren sterk aan geloofwaardigheid heeft moeten inboeten en wiens reclamecampagnes over Postbus 51 weinig effectief blijken te zijn. Het land moge gevrijwaard blijven van overheden die ouders een kindertal voorschrijven, of ons vertellen hoe vaak we moeten zwemmen, of verse groente moeten eten om gezond te blijven. Daar zijn deskundigen voor.

    • Drs. E. Renaud