Geboortestop (4)

Pauline van de Ven heeft het grootste gelijk van de wereld. Politici zijn veel te laf om het onderwerp zelfs maar ter sprake te brengen. Al dat gedoe over het milieu betekent in de praktijk: inschikken zodat er nog meer bij kunnen.

Maar haar voorstel om de bevolking zonder dwang te overtuigen van de noodzaak wat minder kinderen op de wereld te zetten bergt grote gevaren in zich. Op die manier worden op den duur alle redelijke en verstandige mensen (met hun genen) uit de samenleving gefilterd. Het aantal nitwits en godsdienstfanatici zal onevenredig toenemen. Ook geen leuke toekomst.

    • G. Vos