Geboortestop (3)

Econoom Pauline van de Ven stelt dat er een evenredig verband is tussen vervuiling en bevolkingsgroei. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat jaarlijks in opdracht van VROM de milieubalans opstelt noemt bevolkingsgroei een van de hoofdoorzaken van de groeiende milieulast. Maar VROM heeft dat nooit in beleidsopties vertaald.

Uit de instelling van de Staatscommissie Muntendam in 1972 en het door haar uitgebrachte rapport blijkt dat de politiek en de samenleving zich begin jaren zeventig al intensief met het Nederlandse bevolkingsvraagstuk bezighielden. Toen was er onder vrijwel alle politieke, religieuze en maatschappelijke gezindten overeenstemming over de te volgen koers: streven naar beëindiging van de 'natuurlijke' bevolkingsgroei en zorgen dat het bevolkingsaantal niet noemenswaardig door immigratie wordt beïnvloed. Het merkwaardige is niet alleen dat die koers niet is gevolgd, er rust heden ten dage zelfs een taboe op het bespreken van het bevolkingsvraagstuk! Toch moet Nederland toe naar een kleiner inwonertal. Als er niets gebeurt, is Nederland straks één grote stad. Daarom is ook de stichting Club van Tien Miljoen opgericht die langzaam maar zeker terug wil naar tien miljoen inwoners in dit kleine land. De Stichting die iedere vorm van racisme afwijst, streeft naar een nationale discussie over het probleem van de overbevolking.

    • den Bosch
    • Drs. M.P. van de Pol