Geboortestop (2)

Herhaaldelijk hebben studies uitgewezen dat het vooral gedragsveranderingen zijn die de groei in de woningbehoefte bepaalt. Met name de groei van alleenstaanden (weduwen, uit huis gaande jongeren, gescheidenen) is hier debet aan.

Studies van onder andere het RIVM laten zien dit ook opgaat voor de milieudruk. Zo steeg tussen 1985 en 1994 de afvalproductie per inwoner met 21 procent en het energieverbruik met 16 procent, terwijl in deze periode het inwonertal met 6 procent groeide. Het is dan ook onjuist te focussen op de bevolkingsgroei in een discussie over het verminderen van de milieudruk.

De stelling van Van de Ven dat alleen een geboortestop het milieu kan redden, is provocerend maar ongegrond.

Ondanks de toename van de bevolking in Nederland is de emissie van verreweg de meeste vervuilende stoffen tussen 1985 en 1994 overigens afgenomen. De oorzaak hiervan is het milieubeleid, met name op het gebied van de industrie.

    • E. Kirchner