Geboortestop (1)

Het artikel van Pauline van de Ven in NRC Handelsblad van 9 september jongstleden is mij uit het hart gegrepen. Zij beveelt de regering aan om een beleid te voeren, dat leidt tot vermindering van de bevolking, en derhalve tot geboortebeperking.

De regering doet hieraan niets, en stimuleert zelfs de bevolkingsgroei door middel van de kinderbijslag. Is of wordt het de regering ernst, dan kan als eerste daad gesteld worden de kinderbijslagregeling zo te wijzigen dat geen kinderbijslag meer wordt verleend boven het tweede kind, tenzij dit een meerling is. Uiteraard kan dit pas ingaan na een aanpassingsperiode van twee à drie jaar. Voor de huidige kinderbijslagtrekkers kan de bestaande regeling gehandhaafd blijven.

    • H.J.G.P. Harmsen