Correcties & Aanvullingen

Agenda

In het stuk Moestuindagen kasteel Hex, Heerlijk eetbaar landschap (in het bijvoegsel Agenda van donderdag 11 september, pagina 5) is een regel weggevallen. De Moestuindagen vinden plaats op zaterdag 20 en zondag 21 september van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Erfpacht

Bij het artikel Schrikken van verhoging erfpacht (in de krant van maandag 15 september, pagina 2) is een foto geplaatst van de Van Breestraat in Amsterdam. De woningen staan daar, anders dan het fotobijschrift vermeldt, niet op erfpachtgrond maar op eigen grond.