Bij Cehave Voeders 155 arbeidsplaatsen weg

Bij Cehave Voeders in Veghel moeten op korte termijn minimaal 155 van de 760 arbeidsplaatsen verdwijnen. De redenen zijn volgens de directie de sterk veranderende marktomstandigheden in de agrarische sector en een forse omzetdaling in de tweede helft van 1997 als gevolg van de varkenspest.

De directie zegt dat de inkrimping nodig is voor een gezonde toekomst van het bedrijf. De varkenspest heeft geleid tot een forse omzetdaling in de varkensvoeders. “Het directe gevolg daarvan is dat met ingang van 25 augustus voor 490 personeelsleden werktijdverkorting is aangevraagd.”

Op langere termijn voorziet het bedrijf ook sombere tijden. “Er is niet langer sprake van een groeimarkt, maar van een krimpmarkt”, zo legt de directie uit. De veestapel wordt kleiner en reguliere en bijproducten uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie vervangen de reguliere mengvoeders. Voorts staat een drastische herstructurering van de varkenssector voor de deur. De ondernemingsraad en vakbonden zijn van de plannen in kennis gesteld. Nog deze week gaat het overleg verder. De directie verwacht dat er in oktober een sociaal plan op tafel ligt, zodat de plannen nog voor het eind van het jaar kunnen worden uitgevoerd. De directie sluit overigens niet uit dat ze nog meer maatregelen moet nemen “onder druk van de toekomstige ontwikkelingen”.