Amsterdam is vluchtstad

AMSTERDAM, 16 SEPT. De Algerijnse schrijver en journalist Ahmed Ancer gaat in Amsterdam werken aan een boek over de persgeschiedenis in Algerije. Amsterdam is met de opvang van Ancer toegetreden tot het netwerk van vluchtsteden voor bedreigde buitenlandse schrijvers.

Het netwerk is een initiatief van het Rushdie Defence Committee. Volgens de voorzitter van het Nederlandse Rushdie Defence Committee (RDCN), R. Abram, is Amsterdam “een van de laatste Europese steden die zich bereid hebben verklaard opgejaagde schrijvers op te nemen.” Andere vluchtsteden zijn onder andere Lissabon, Berlijn, Straatsburg, Helsinki, Bordeaux en Sint-Petersburg.

Ahmed Ancer is politiek commentator bij het onafhankelijke Algerijnse dagblad El Watan en heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de persvrijheid in zijn land. De Algerijnse regering heeft hem verscheidene malen een schrijf- en uitgaansverbod opgelegd. Moslim-extremisten hebben een aantal keren geprobeerd hem te doden. Ancer woont in Algerije in een door de regering ingestelde veiligheidszone.

De keuze voor Ancer heeft het RDCN genomen in overleg met het Steunpunt Algerijnse Intellectuelen Amsterdam (SAIA). “Amsterdam is een hele kalme stad met tolerante mensen,” zei Ancer gisteren tijdens een bijeenkomst met de pers. “Ik verwacht niet dat de extremisten hier een aanslag durven plegen.” Ancer is blij dat hem de mogelijkheid is geboden in Amsterdam aan zijn boek te werken. “Het gevecht om persvrijheid in Algerije moet worden gehoord.”

Burgemeester Patijn van Amsterdam liet weten dat Amsterdam “de verantwoordelijkheid voor het verblijf van Ancer niet uit de weg gaat.” Op dit moment zijn extreme veiligheidsmaatregelen volgens hem nog niet nodig. De verblijfplaats van de Algerijnse journalist is niet bekendgemakat. De woning is beschikbaar gesteld door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Het ministerie van OCW betaalt een jaarinkomen aan de Algerijnse journalist.