Wat aan de onderhandelingen voorafging

15 december 1993. Britse premier John Major en Ierse premier Albert Reynolds leggen met Anglo-Ierse Downing Street-verklaring de basis voor het vredesoverleg.

1 september 1994. IRA kondigt bestand af.

14 oktober 1994. Ook loyalistische paramilitairen besluiten tot een staakt-het-vuren.

9 december 1994. Eerste officiële ontmoeting tussen Sinn Fein en Britse regeringsvertegenwoordigers in 22 jaar.

22 februari 1995. Groot-Brittannië en Ierland presenteren 'raamwerkdocument' voor de politieke toekomst van Noord-Ierland waarin voorstellen voor beperkt zelfbestuur en Anglo-Ierse samenwerking worden gedaan.

28 november 1995. Instelling van onafhankelijke internationale commissie onder leiding van Amerikaanse oud-senator George Mitchell die met voorstellen moet komen voor ontwapening van terreurorganisaties.

24 januari 1996. Internationale commissie waarschuwt dat ontwapening voorafgaand aan besprekingen onhaalbaar is en pleit voor 'parallelle' ontmanteling van wapens. Deelnemers aan dat overleg moeten beloven dat ze zich beperken tot democratische, vreedzame middelen. Britse regering komt met aanvullende eis dat deelnemers eerst democratisch mandaat verdienen door mee te doen aan verkiezingen.

9 februari 1996. IRA eindigt bestand met bomaanslag in Londense Docklands. Twee doden.

30 mei 1996. Sinn Fein haalt 15 procent van stemmen bij verkiezingen.

10 juni 1996. Vredesgesprek begint. Zonder Sinn Fein zolang IRA doorgaat met geweld.

5 maart 1997. Vredesonderhandelingen opgeschort tot na de Britse parlementsverkiezingen. In negen maanden zijn alleen agenda en procedures ter sprake geweest.

17 mei 1997. Britse premier Tony Blair zegt dat contact met Sinn Fein wordt hervat.

11 juni 1997. Blair komt met tijdsplanning voor vredesoverleg. Inhoudelijke besprekingen moeten op 15 september beginnen en voor mei 1998 zijn afgerond. Als IRA niet snel tot een nieuw bestand komt, waarschuwt Blair, doet Sinn Fein niet mee aan het overleg.

25 juni 1997. Anglo-Iers akkoord over ontwapening, parallel aan besprekingen.

19 juli 1997. Staakt-het-vuren van de IRA.

24 juli 1997. Grootste unionistische partijen verwerpen Anglo-Iers akkoord over ontwapening.

29 augustus 1997. Britse regering nodigt Sinn Fein uit voor vredesoverleg.

9 september 1997. Sinn Fein onderschrijft zogeheten 'Mitchell-principes', belooft zich te beperken tot geweldloze middelen en krijgt daarmee definitief toegang tot het vredesoverleg.

11 september 1997. IRA laat in An Phoblacht, weekblad van Sinn Fein, weten problemen te hebben met delen 'Mitchell-principes'.