THE ECONOMIST

Wat heeft de Franse premier Jospin wat zijn voorganger Alain Juppé zo node miste, vraagt The Economist zich af. Het is nog steeds droevig gesteld met de Franse economie, 12,5 procent van de beroepsbevolking is werkloos, en toch heeft Jospin na zijn verkiezingsoverwinning in juni nog niets aan populariteit ingeboet.

Het blad somt maatregelen op die Jospin, in weerwil van wat hij de kiezers tijdens de verkiezingsstrijd voorhield, inmiddels genomen heeft: hij is akkoord gegaan met de sluiting van de Renault-fabriek in België en hij stemde in beginsel toe in de verkoop van delen van de staatsbedrijven Air France en France Télécom. Anders dan zijn voorganger heeft Jospin het economische tij mee: de economie groeit sneller dan verwacht en de dollar is ten opzichte van de franc sinds begin van dit jaar 16 procent in waarde gestegen. Maar de belangrijkste factor voor 's mans populariteit is volgens The Economist de manier waarop de regering zich presenteert. Voor niet-Fransen is het schier onmogelijk te begrijpen hoe de koude technocraat Juppé werd verafschuwd door kiezers, zowel ter linker- als ter rechterzijde. Jospin daarentegen ontpopt zich als “een man het het volk”, aldus het blad.