SP niet aanwezig bij voorlezen Troonrede

DEN HAAG, 15 SEPT. De SP is morgen niet aanwezig bij het voorlezen van de Troonrede door koningin Beatrix. De Tweede-Kamerleden Marijnissen en Poppe en hun collega De Wit uit de Eerste Kamer vinden dat “het gejubel over lastenverlichting vals en harteloos klinkt in een land waarin het met veel inwoners zo slecht gaat dat hun leven eerder een last dan een lust is.”

Het voorlezen van de Troonrede in de Ridderzaal, waarmee het parlementaire jaar wordt geopend, is doorgaans een feestelijke plechtigheid waarbij onder andere de regering, de leden van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het corps diplomatique aanwezig zijn. “Dit zelfgenoegzame kabinet ramt zich keer op keer op de borst, omdat het zo goed gaat”, vindt echter fractievoorzitter Marijnissen. “Wij hebben er geen behoefte aan om als decorum op te treden tijdens het voordragen van zoveel onwaarachtigheid.”

De Tweede-Kamerleden Sipkes en Singh Varma en de senator Pitstra van GroenLinks mijden de verenigde vergadering van de Staten-Generaal morgen eveneens. Hun reden is dat zij principieel tegen de monarchie zijn.

De SP heeft evenmin veel op met de monarchie - de partij pleit voor een gekozen staatshoofd - maar dat is voor de fractieleden geen reden geweest om op Prinsjesdag de Ridderzaal te mijden. “De facto is de koningin nog steeds staatshoofd en als het parlementaire jaar nu eenmaal door haar wordt geopend, hoor je daar in beginsel bij te zijn”, vindt fractievoorzitter Marijnissen. Tenzij de voorgedragen tekst dus te 'onwaarachtig' is. De SP-Kamerleden zijn morgenochtend wel aanwezig bij het uitspreken van de 'Toornrede' door een bejaarde Rotterdamse vrouw op de Plaats in Den Haag.