Onderhandelingen KLM en ALM

De regering van de Nederlandse Antillen heeft twee onderhandelaars aangewezen die met de KLM gaan overleggen, ondermeer over de Mid-Atlantische route.

Daarop bezit de KLM het monopolie. De KLM betaalt in ruil hiervoor enkele miljoenen aan de ALM en heeft ook bijna 100 Antilliaanse personeelsleden, vooral cabinepersoneel, in dienst. Het is nog niet duidelijk of de onderhandelaars gaan praten over de lang gekoesterde wens van de Antillen om ook zelf vluchten van en naar Schiphol uit te voeren.

Het overleg gaat in ieder geval over het pakket van 40 procent aandelen dat de KLM sinds begin jaren negentig bezit. De regering in Willemstad wil weten of de KLM blijft deelnemen in de ALM, nadat deze is gereorganiseerd.

Drie jaar geleden besloot de KLM niet meer bij te dragen in de verliezen van de ALM. “Als alleen de Antilliaanse regering al die tijd heeft geïnvesteerd en alle verliezen heeft gedragen, kan je moeilijk meer aanspraak blijven maken op 40 procent van de aandelen”, vindt ALM's president-commissaris Dito Abad.