Luchtvaart verwerpt beperkingen Schiphol

DEN HAAG, 15 SEPT. Behalve de KLM verzetten ook de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van Schiphol zich tegen de maatregelen die de luchthaven heeft aangekondigd om binnen de wettelijke geluidsnormen te blijven. In een brief aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) stellen de maatschappijen dat de plannen van Schiphol ernstige gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering en slecht zijn voor de veiligheid en het milieu.

In hun brief schrijven de maatschappijen dat als gevolg van de geluidsmaatregelen vaak niet de beste en veiligste start- of landingsbaan kan worden gebruikt. Vliegtuigen zullen bovendien langer dan nu het geval is moeten rondcirkelen in parkeerbanen. Dat leidt tot meer brandstofgebruik en meer luchtvervuiling, schrijft voorzitter A. Hammans van Barin, de organisatie van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen in Nederland.

De directie van Schiphol presenteerde vorige week een pakket maatregelen. De Tweede Kamer voert hierover later deze week een spoeddebat. Minister Jorritsma zal binnen drie weken laten weten of zij instemt met de stringente maatregelen. Haar woordvoerder zei vanmorgen dat “de baten voor het milieu aanzienlijk moeten zijn” om invoering te rechtvaardigen. Kabinet en Kamer hebben twee jaar geleden de geluidscontouren van Schiphol wettelijk vastgelegd.

Schiphol wil de capaciteit tijdens de piekuren beperken. Daardoor zou volgens de maatschappijen een sneeuwbaleffect ontstaan, dat niet alleen op Schiphol gevolgen heeft, maar ook op andere luchthavens. Vertragingen, gemiste aansluitingen en gedwongen overnachtingen zullen van Schiphol een “klantonvriendelijke” luchthaven maken, aldus Barin.

President-directeur H. Smits van Schiphol zei gisteren in het tv-programma Buitenhof dat de Tweede Kamer en het kabinet zich moeten afvragen of de geluidsgrenzen rond Schiphol wel zo rigoureus gehandhaafd moeten blijven. Hij vindt dat de dreigende overschrijdingen van de geluidscontouren in geen verhouding staan tot de grote schade die de vluchtbeperkingen met zich meebrengen.