Loterij wil via rechter fusie tegenhouden

ROTTERDAM, 15 SEPT. De Nationale Postcodeloterij probeert via de rechter de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij, de Sporttotalisator en de Bankgiroloterij tegen te houden. De Postcodeloterij vraagt de Amsterdamse rechtbank deze maand in een administratiefrechtelijke procedure minister Wijers (Economische Zaken) te dwingen de fusie ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissaris voor de mededinging.

Dit heeft de advocaat van de Postcodeloterij, mr. H.E. Urlus, vanochtend desgevraagd gezegd. Het is de eerste keer in Nederland dat de rechter wordt gevraagd de minister van Economische Zaken te gebieden een fusie door de Europese Commissie te laten toetsen.

De fusie leidt volgens de Postcodeloterij tot een nieuwe combinatie die meer dan 70 procent van de loterijmarkt in handen heeft. De fusie is volgens haar ongewenst uit oogpunt van vrije mededinging. “De resterende partijen zijn niet in staat enig concurrentieel tegenwicht van betekenis te bieden”, schrijft de Postcodeloterij aan de minister van Economische Zaken.

De Postcodeloterij stapt naar de rechter omdat minister Wijers tot twee keer toe het verzoek van de loterij heeft afgewezen om de zaak in Brussel aanhangig te maken. Volgens de Postcodeloterij is het juist bij deze fusie van het allergrootste belang dat de minister de zaak voorlegt. “De Nederlandse overheid is in deze zaak in meerdere opzichten betrokken. Er is zelfs sprake van belangenverstrengeling.” Zo gaat de opbrengst van de Staatsloterij naar de schatkist en krijgt de overheid bij een succesvolle fusie van de Staatsloterij, de Sporttotalisator en de Bankgiroloterij een flink pakket aandelen in de nieuwe onderneming en een groot deel van de opbrengst van de loterij, aldus de Postcodeloterij.

Pagina 3: Wijers: kabinet heeft gevolgen fusie al getoetst

Ruim een jaar geleden werd bekend dat de Staatsloterij (inclusief Hippo Toto) en de Sporttotalisator (Toto/Lotto, Krasloterij) het voornemen hebben met elkaar te fuseren. Samen zouden ze onder meer sterker staan ten opzichte van de (buitenlandse) concurrentie en zouden ze gemakkelijker de vereiste miljoeneninvesteringen kunnen doen in nieuwe technologie. Ook zouden ze hogere prijzen kunnen uitdelen. Als mogelijke derde fusiepartner werd de Bankgiroloterij genoemd, die inmiddels aan de fusiebesprekingen deelneemt.

De fusie bundelt drie van de vijf partijen op de Nederlandse loterijmarkt. Van de twee loterijen die niet opgaan in de nieuwe combinatie is de Nationale Postcodeloterij de grootste, met een marktaandeel van meer dan vijftien procent. De totale omzet op de Nederlandse loterijmarkt (gemeten naar inleg) bedraagt circa twee miljard gulden.

De minister heeft het verzoek van de Postcodeloterij afgewezen met het argument dat het kabinet zèlf al de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de concurrentieverhoudingen heeft getoetst, en met het argument dat de redenering van de Postcodeloterij niet deugt. De marktaandelen van de te fuseren loterijen kan men volgens hem niet zo maar bij elkaar optellen, daar het om duidelijk gescheiden markten zou gaan. “Een simpele optelling van de omzetten die met de verschillende kanspelen door de Staatsloterij en de Sporttotalisator worden behaald, acht ik daarom geen juist criterium om te beoordelen of er sprake is van het ontstaan of het versterken van een machtspositie die een daadwerkelijke mededinging op de loterijmarkt belemmert”, aldus Wijers in zijn afwijzing van het verzoek van de Postcodeloterij.

Minister Wijers heeft tot nog toe twee fusies aan Brussel voorgelegd, aldus een woordvoerder van de bewindsman vanochtend. Die tussen de televisiezenders RTL en Veronica, en die tussen de detailhandelsketens Blokker en InterToys. In beide gevallen moesten de fusiepartners uiteindelijk onder druk van Brussel hun plannen aanpassen, omdat hun aandeel op de Nederlandse markt te groot werd.

Vanaf volgend jaar vervalt de mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om fusies door Brussel te laten toetsen, merkt de zegsman van Economische Zaken op. Dan treedt namelijk een nieuwe mededingingswet in werking en dienen fusies als die tussen de drie genoemde loterijen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Nederlandse mededingingsautoriteit.

De Staatsloterij, de Sporttotalisator en de Bankgiroloterij proberen voor het einde van dit jaar een dusdanige fusie-overeenkomst te hebben dat ze hun samengaan niet hoeven voor te leggen aan de nieuwe Nederlandse mededingingsautoriteit.

    • Geert van Asbeck