L'EXPRESS

Aan de grenzen van de methode-Jospin wijdt L'Express een viertal bijdragen. Directe aanleiding vormen het vertrek van president-directeur Christian Blanc van Air France (uit protest tegen de weigering van Jospin genoegen te nemen met een minderheidsbelang in de staatsluchtvaartmaatschappij) en de gedeeltelijke (ruim een derde) privatisering van France Télécom.

Econoom Elie Cohen, hoofd onderzoek van het Centre National de la Recherche Scientifique in Parijs, heeft geen goed woord over voor dit onderscheid: gepruts op z'n Frans. Twee vragen zijn volgens hem cruciaal: heeft het staatsbedrijf een rol in de openbare dienstverlening en heeft het een monopoliepositie die staatscontrole rechtvaardigt? Voor Air France moet het antwoord in beide gevallen ontkennend zijn, terwijl France Télécom wel degelijk een publiek belang dient en zeker op lokaal niveau nog geruime tijd een natuurlijk monopolie houdt. Jospin kiest precies andersom. Onbegrijpelijk, aldus Cohen.