Kas-Ass actief via Internet

AMSTERDAM, 15 SEPT. De traditierijke bank Kas-Associatie, vooral gericht op effectenhandelaren en rijke particulieren, gooit het roer om. De bank richt zich voortaan met de hulp van Internet ook op de gewone particulier, voorheen het exclusieve terrein van de grootbanken.

Binnen drie jaar hoopt Kas-Ass vijfduizend klanten te hebben, waardoor de dienst quitte speelt. De Internet-dienst is in augustus gestart. Veel ruchtbaarheid heeft de Amsterdamse effectenbank nog niet aan de nieuwe afdeling gegeven. Het wordt gezien als een leerproject.

Rekeninghouders kunnen via de speciaal opgerichte Kas-Netbank geld overmaken en spaarrekeningen aanhouden. Dagafschriften worden verstuurd via e-mail. Het telebankieren is gratis, wel zijn de spaartarieven lager dan bij de gewone banken. Op termijn hoopt de bank ook effectenrekeningen onder te brengen bij de Kas-Netbank.

Andere banken experimenteren voorzichtig met het betalen van rekeningen via Internet, maar echt veel stelt het niet voor. (ANP)