Kabinet steunt Rotterdam als Culturele Hoofdstad

ROTTERDAM, 15 SEPT. Het kabinet is akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de stad Rotterdam bij de Europese Raad van Cultuurministers kandidaat te stellen als Culturele Hoofdstad voor het jaar 2001. Het kabinet heeft een garantiesubsidie toegezegd aan Rotterdam van 17 miljoen gulden voor de uitvoering van het project. Dit is een derde van de geplande kosten. Van de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven wordt verwacht dat zij ieder eveneens 17 miljoen gulden voor hun rekening nemen.

Staatssecretaris Nuis moet van Rotterdam formeel vernemen of zij kandidaat wil zijn voor de Culturele Hoofdstad 2001. Nuis zal daarna Rotterdam aanmelden bij zijn Luxemburgse collega die nu het voorzitterschap van de EU Raad van Cultuurministers bekleedt. Wanneer Rotterdam door de EU Raad als Culturele Hoofdstad 2001 wordt aangewezen, ontvangt zij een gezamenlijke bijdrage van 9 miljoen gulden van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nog eens 3 miljoen extra beschikbaar stellen en het ministerie van Economische Zaken 5 miljoen gulden.

De afgelopen drie jaar heeft Rotterdam vergeefs geprobeerd om de kandidatuur rond te krijgen. Voor het eerst is nu het kabinet bereid om een belangrijk deel van de kosten te betalen.

De gemeente heeft in 1994 zelf de kosten geraamd op 52 miljoen en daarbij aangegeven dat Rotterdam bereid is om 17 miljoen gulden te investeren. Het bedrijfsleven is nog de enige onzekere factor.

Twee sterke concurrenten van Rotterdam in 2001 zijn Genua en Barcelona. Hoe ver zij zijn met hun financiering is nog onbekend. Dit jaar is Thessaloniki de Culturele Hoofdstad. (ANP)