Doelgroep voor cursus inburgeren onduidelijk

DEN HAAG, 15 SEPT.Het is onduidelijk welke buitenlanders wel of niet een zogenoemde inburgeringscursus kunnen volgen. In sommige gemeenten volgen asielzoekers zonder een verblijfsvergunning, tegen de officiële regels in, lessen in de Nederlandse taal en samenleving. In andere gemeenten worden alleen Marokkanen en Turken toegelaten, die in het kader van gezinshereniging of -vorming naar Nederland zijn gekomen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Regioplan onder 21 gemeenten. Het onderzoek, dat werd verricht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is nog niet afgerond. De voorlopige resultaten staan echter in het jongste nummer van Binnenlands Bestuur. De onduidelijkheid is volgens het bureau ontstaan, omdat het rijk steeds andere omschrijvingen van de doelgroep heeft gebruikt.

De huidige beperking van het aantal lesuren (nu maximaal 500) is niet effectief, zo stelt Regioplan. Uit het onderzoek blijkt dat weinig buitenlanders het Cito 3-niveau halen. Dat niveau is volgens de arbeidsbureaus nodig om een baan te vinden. De helft van de cursisten besluit na de inburgeringslessen dan ook verder te gaan met lessen Nederlands en maatschappij-oriëntatie.

Vorige week uitte een meerderheid van de Tweede Kamer kritiek op het wetsvoorstel dat inburgering vanaf 1 januari verplicht stelt voor alle 'nieuwkomers'. Vooral de beperking tot 500 lesuren vonden de grote partijen, uitgezonderd de VVD, te star.