DIE ZEIT

Is de dreiging van het 'gele gevaar' voorbij? Die Zeit doet een poging de wilde verhalen over de opkomst van de Aziatische 'tijgerstaten' wat te relativeren. Volgens oud-hoofdredacteur Theo Sommer is in Azië inmiddels de vaart uit de economische groei, en ziet men in dat de autoritaire, op nepotistisme, corruptie, ongelijkheid en grote prestigeprojecten gebaseerde systemen voor een grotere welvaart tekortschieten.

In een profiel van de 71-jarige Maleisische minister-president Mahathir wordt betoogd dat zijn krachtige nationalistische taal waarschijnlijk ook meer voor de eigen achterban bedoeld was dan voor de buitenwereld. Hij zou moderner en wereldser zijn dan hij zich voordoet, en zijn vermoedelijke opvolger Anwar Ibrahim zou zich wel eens als een grote vernieuwer kunnen ontpoppen. Uit gesprekken met drie vooraanstaande jonge Chinezen, kinderen van de Culturele Revolutie, wordt duidelijk dat ook in China een generatiewisseling op komst is. Amerika mag de Chinezen nu al ten voorbeeld worden gesteld, de westers georiënteerde biotechnologie krijgt weer alle kansen en de popzanger Cui Jian kan nu openlijk zijn liederen van de protest-generatie van 1989 zingen. Zet dit door, zo citeert Sommer de Maleisiër Anwar Ibrahim, dan zal de strijd tussen de westerse en de oosterse cultuur die ons in het vooruitzicht was gesteld, plaats maken voor een 'consortium van culturen': een wereld zonder scheidsmuren.