Brinkman eist een andere bemiddelaar

ROTTERDAM, 15 SEPT. De voormalige Rotterdamse korpschef J.W. Brinkman eist een andere bemiddelaar in zijn conflict met de korpsbeheerder van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond, de Rotterdamse burgemeester Peper.

Wijst minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) geen andere bemiddelaar aan, dan stapt Brinkman opnieuw naar de rechter.

De huidige bemiddelaar is voorzitter K. de Vries van de Sociaal Economische Raad (SER). Brinkmans advocaat, mr. C. L. van Leeuwen, meent dat minister Dijkstal “opnieuw onzorgvuldig” heeft gehandeld door “eenzijdige” De Vries tot bemiddelaar te benoemen. Van Leeuwen: “De Vries is een partijgenoot van Peper. In een gesprek met Dijkstal hebben wij vorige week ervoor gepleit niet iemand uit de PvdA of de VVD te vragen, maar een CDA'er zoals ex-minister De Ruiter (Justitie). Een bemiddelaar benoem je samen en niet eenzijdig, zoals Dijkstal nu heeft gedaan.”

Van Leeuwen meent ook dat de opdracht die Dijkstal aan de bemiddelaar heeft gegeven “veel te mager” is. “De bemiddelaar moet volgens de minister kijken naar de communicatie tussen de verschillende partijen. Maar de president van de Haagse rechtbank heeft bepaald dat onderzocht moet worden of Brinkman kan terugkeren op zijn post. Daarbij moet dus uitdrukkelijk het optreden van Peper in deze zaak aan de orde komen. Dijkstal is ook op dit punt hoogst onzorgvuldig”, aldus de advocaat van Brinkman.

De president van de Haagse rechtbank schortte begin deze maand het ontslag van Brinkman op dat Dijkstal per 1 oktober had verleend. Ze oordeelde dat bij het ontslag onzorgvuldig was gehandeld en kwalificeerde het rapport dat korpsbeheerder Peper over de affaire-Brinkman aan Dijkstal uitbracht als “suggestief en subjectief”. Ze verplichtte Dijkstal te onderzoeken of Brinkman kan terugkeren als korpschef in Rotterdam. Brinkman kreeg op 1 juli ontslag nadat hij in conflict was gekomen met de ondernemingsraad, de politievakbonden en tenslotte met korpsbeheerder Peper en de 21 overige burgemeesters van de Rijnmondgemeenten. De behandeling van Brinkmans ontslag voor de bestuursrechter gaat op 19 september verder met een hoorzitting.