Winnie Mandela

Gezien de nieuwe onthullingen over moord- en ranselpartijen waar mevrouw Winnie Mandela direct of indirect bij betrokken schijnt te zijn geweest (NRC Handelsblad, 11 september), vraag ik mij in gemoede af of deze dame zich nog altijd mag tooien met het predikaat 'doctor honoris causa', haar verleend door de Utrechtse rechtenfaculteit.

Indien dit inderdaad het geval is, zou het misschien raadzaam zijn een afgevaardigde van de universiteit naar Zuid-Afrika te sturen om te onderhandelen over de teruggave van bovengenoemde onderscheiding.

    • J.A. Beuker