VS willen verbod van landmijnen niet tekenen

OSLO, 13 SEPT. De Verenigde Staten zullen een verdrag dat tegen personen gerichte landmijnen uitbant - waarvoor wijlen prinses Diana ijverde - niet ondertekenen in de vorm die het tijdens een internationale conferentie in Oslo heeft gekregen. Dat heeft een Amerikaanse woordvoerder gisteren in de Noorse hoofdstad meegedeeld. De VS blijven echter geïnteresseerd in een verbod van landmijnen dat rekening houdt met Washingtons internationale verantwoordelijkheden op veiligheidsgebied.

Een ontwerp van het verdrag dat de produktie, verkoop, opslag en het gebruik van landmijnen verbiedt, werd gisteren vrijgegeven om de circa 100 deelnemende delegaties ruggespraak te laten houden met hun hoofdsteden. Naar verwachting zal de conferentie het document volgende week aannemen. Nar schatting 70 tot 100 landen zullen het verdrag vervolgens in december formeel ondertekenen in Ottawa.

Verscheidene in dit opzicht belangrijke landen, waaronder Rusland, China, India, Pakistan en Israel, hebben niet deelgenomen aan het zogeheten Ottawa-proces dat een jaar geleden vooral door toedoen van Canada op gang werd gebracht. De VS schaarden zich een maand geleden bij de deelnemers, maar het was bekend dat zij met diverse voorbehouden naar Oslo kwamen.

Washington vond in Oslo geen gehoor voor zijn verlangen drie anti-tankwapens uit te zonderen van het verdrag en ook Zuid-Korea erbuiten te laten. Volgens de organisatoren is er wel ruimte voor onderhandelingen over overgangsperioden, maar zij weigeren over uitzonderingen te praten. “Dat zou het verdrag ondermijnen”, aldus de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Lloyd Axworthy, eerder deze week.

Het Internationale Rode Kruis heeft het ontwerp-verdrag verwelkomd als “duidelijk en ondubbelzinnig”. Het Rode Kruis wijst er herhaaldelijk op dat elke week zo'n 500 mensen de dood vinden of verminkt worden doordat zij met mijnen in aanraking komen. (Reuter)

En nagesynchroniseerd: