'RLD wist niet van uranium'; Partijen willen opheldering Bijlmerramp

DEN HAAG, 13 SEPT. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en GroenLinks willen minister Jorritsma (Verkeer) opnieuw aan de tand voelen over de Bijlmerramp. Zij schreef gisteren dat de Rijksluchtvaartdienst (RLD) geen weet had van verarmd uranium in de in 1992 verongelukte El Al-Boeing.

Met de brief reageerde Jorritsma op een bericht in het dagblad Trouw van gisteren, dat de RLD voor het personeel van de rampenbestrijding verzwegen zou hebben dat er gezondheidsrisico's waren wegens de aanwezigheid van verarmd uranium in het staartstuk van het vliegtuig.

Het vrachtvliegtuig van de Israelische luchtvaartmaatschappij El Al stortte op 4 oktober 1992 neer op een flat in de Bijlmermeer, nadat het twee motoren had verloren. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven, de bemanning inbegrepen. De Rijksluchtvaartdienst en later de Raad voor de Luchtvaart stelden vast dat een constructiefout in de ophanging van de motoren de directe oorzaak van het ongeluk was geweest. De vliegtuigfabrikant heeft dat toegegeven.

De aanwezigheid van uranium in het staartstuk kwam pas geruime tijd na de ramp aan het licht. Niet de overheid maar het onderzoeksbureau LAKA in Amsterdam bracht die informatie als eerste naar buiten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarop het Energie Onderzoekscentrum (ECN) in Petten gevraagd of de enkele honderden kilo's uranium gevaar konden hebben opgeleverd voor de volksgezondheid. Volgens het ECN was dat niet het geval.

Sinds het begin van de jaren tachtig bestaat er een officieel advies ('advisory circular') van de Federal Aviation Administration in de Verenigde Staten dat wanneer in een neergestort toestel uranium is verwerkt, de hulpverleners beschermende pakken moeten dragen. De RLD beschikte al lang voor 1992 over dit advies, maar heeft er tijdens de Bijlmerramp niets mee gedaan. Hulpverleners en vrijwilligers deden hun werk in uniform of dagelijkse kleding. De Tweede Kamerfracties willen nu weten of hun gezondheid in gevaar is geweest. Ook de advocaat B. van der Goen, die de belangen van ruim zeventig slachtoffers behartigt, wil hierover opheldering. Een aantal van zijn cliënten kampt met ernstige gezondheidsklachten die door henzelf met de Bijlmerramp in verband worden gebracht.

Opmerkelijk is dat een meerderheid in de Tweede Kamer nog altijd niet bereid is om het dossier-Bijlmerramp te sluiten, hoewel alle onderzoek is afgerond. Er zijn volgens de Kamerleden nog te veel onduidelijkheden. De minister, de luchtvaartautoriteiten en El Al zelf konden de aard van meer dan dertigduizend kilo goederen aan boord niet verantwoorden.