Rattenbestrijders

Foto: UTRECHT - Nederland telt 400 muskusrattenbestrijders, 300 in dienst van de provincies, 100 bij de waterschappen. Volgens de vakbonden is het beroep zo zwaar dat zij deze week in het CAO-overleg voorstelden de rattenvangers op hun 55ste met pensioen te laten gaan. De rattenbestrijders maken hun ijzeren fuiken zelf. (Foto Evelyne Jacq)