Meike

Artsen (in spe) zouden zich persoonlijk aangevallen kunnen voelen door het artikel 'Meike, doe het niet!' (NRC Handelsblad, 9 september). Echter, niet alle door Van der Kwast gedane uitspraken zijn geheel bezijden de waarheid.

Geneeskunde is inderdaad geen exacte studie (meer). De crux van de huidige studie geneeskunde is veeleer het bestuderen van enorme hoeveelheden niet exacte leerstof. Daarnaast is er ook een voortdurende trend van het steeds minder zwaar maken van de studie om meer mensen de doctoraalbul te kunnen laten halen. Deze ontwikkeling is het gevolg van bezuinigingen.

Het is jammer dat de studie geneeskunde dreigt af te glijden naar HBO-niveau. Toch moet me het van het hart dat de geneeskunde nog altijd een uitermate geschikte studie is om idealisme in daden om te zetten. Diegenen die echt fanatiek zijn kunnen ook nog steeds, met enige goede wil, net zo veel 'harde' wetenschap bedrijven als ze zouden willen. Dus: Meike, doe het wel!

    • Mathieu van der Jagt